Όλουι οι νέοι ηλικίας 20-25 ετών μπορούν να θέσουν υποψηφιότητα για καλοκαιρινή έμμισθη εργασία στον αδελφοποιημένο με το Δήμο


Λαυρεωτικής Δήμο του Quimper στη Βρετάνη της Γαλλίας τον Ιούλιο. Οι δύο  νέοι που θα επιλεγούν θα έχουν μια μοναδική ευκαιρία να εμπλουτίσουν τις εμπειρίες τους και το βιογραφικό τους.

Προϋποθέσεις συμμετοχής:
Φοιτητής/τρια
Πολύ καλή προφορική και γραπτή γνώση Γαλλικών
Ενδιαφέρον για την ευρωπαϊκή ταυτότητα και τη γαλλική κουλτούρα
Κοινωνικότητα
Αυτονομία
Ευρύτητα πνεύματος

Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να προσέρχονται στο Γραφείο Δημάρχου του Δήμου Λαυρεωτικής από την 1η Φεβρουαρίου έως και τις 15 Φεβρουαρίου, ώρες 10:00-17:00. Οι υποψήφιοι πρέπει να  καταθέσουν σε φάκελο ένα Βιογραφικό Σημείωμα (CV) και μια Επιστολή Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος (Lettre de Motivation) στα Ελληνικά και τα Γαλλικά, έκτασης 2 παραγράφων.


 

syneidisi

xtypos