Ενόψει της επερχόμενης αντιπυρικής περιόδου και προκειμένου να μειωθεί ο κίνδυνος

πρόκλησης και μετάδοσης πυρκαγιών υπαίθρου, ο δήμος Σπάτων Αρτέμιδος
κάλεί τους πολίτες που είναι ιδιοκτήτες, νομείς ή επικαρπωτές οικοπέδων και ακάλυπτων χώρων εντός των κατοικημένων περιοχών, να καθαρίσουν τα ακίνητα
από τα ξερά χόρτα και να απομακρύνουν άλλα έυλεκτα ή εκρήξιμα υλικά και αντικείμενα. Οι ενέργειες αυτές αποσκοπούν στη μείωση της συσσωρευμένης καύσιμης ύλης, ώστε να περιοριστούν οι κίνδυνοι έναρξης πυρκαγιάς αλλά και επέκτασή της.
Ιδιαίτερη προσοχή και επιμέλεια απαιτείται σε περιοχές που βρίσκονται πολύ κοντά σε δασικές εκτάσεις και περιοχές όπου υπάρχουν πεύκα, σχίνα, πουρνάρια ή φρύγανα.
Ο Δήμος ενημερώνει τους πολίτες ότι για την περισυλλογή των αποβλήτων κήπως και ογκοδών μπορούν να επικοινωνούν στα τηλέφωνα 2106632200 για τα Σπάτα και 2294040928 για την Αρτέμιδα.


 

syneidisi

xtypos