Την έγκριση του έργου «Συντήρηση και αποκατάσταση ασφαλτικών οδοστρωμάτων και πεζοδρομίων πόλεως Μαρκοπούλου» αποφάσισε το Περιφερειακό Συμβούλιο Αττικής, μετά από εισήγηση του Αντιπεριφερειάρχη Ανατολικής Αττικής Πέτρου Φιλίππου, στη συνεδρίασή του την Πέμπτη 2 Νοεμβρίου.
Το συγκεκριμένο έργο είναι ενταγμένο στο Πρόγραμμα Εκτελεστέων Έργων της Περιφέρειας, ο συνολικός του προϋπολογισμός ανέρχεται σε 1.300.000,00€ και σκοπός του είναι η αποκατάσταση των ασφαλτικών οδοστρωμάτων και των πεζοδρομίων εντός του εγκεκριμένου σχεδίου πόλεως Μαρκοπούλου, όπου λόγω διέλευσης του αποχετευτικού δικτύου ακαθάρτων, καθώς και των αναμονών αποχέτευσης των κατοικιών, έχουν προκληθεί σοβαρές φθορές. Το έργο θα δημοπρατηθεί και θα εκτελεσθεί από τον Δήμο Μαρκοπούλου Μεσογαίας.
Στην ίδια συνεδρίαση, εγκρίθηκε η ένταξη δύο ακόμα έργων για την Ανατολική Αττική στη νέα Προγραμματική Περίοδο ΕΣΠΑ 2014 – 2020 (Επιχειρησιακό Πρόγραμμα «Αττική»), με εισηγήτρια την Περιφερειακή Σύμβουλο Εντεταλμένη για Θέματα Αναπτυξιακού Προγραμματισμού Καλλιόπη Σταυροπούλου. Πρόκειται για:
1.Την κατασκευή δικτύου ομβρίων υδάτων και διευθέτηση ρέματος «ΒΡΥΣΑΚΙ» για την αντιπλημμυρική προστασία της Δημοτικής Κοινότητας Αγίου Στεφάνου του Δήμου Διονύσου, προϋπολογισμού 6.980.000,00€ (με ΦΠΑ)
2.Την κατασκευή δικτύου αποχέτευσης ομβρίων ανατολικού τμήματος οικισμού Ωρωπού του Δήμου Ωρωπού, προϋπολογισμού 2.333.633,81€ (με ΦΠΑ).
Με την ένταξη των δυο παραπάνω έργων στο ΕΣΠΑ 2014 – 2020 αναμένεται να επιταχυνθούν οι διαδικασίες υλοποίησής τους και να γίνει ένα σημαντικό βήμα για την πρόληψη πλημμυρικών συμβάντων με στόχο την αντιπλημμυρική προστασία και την προστασία του φυσικού περιβάλλοντος των δύο περιοχών.


 

syneidisi

xtypos