Το EUROLEARNING ΚΔΜΒ2, που λειτουργεί στον Δήμο Σαρωνικού, και ως πιστοποιηέμνο Κέντρο Στήριξης Επιμόρφωσης (Κ.Σ.Ε.) του Μητρώου Κ.Σ.Ε. της Πράξης «ΕΠΙΜΟΡΦΩΣΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΞΙΟΠΟΙΗΣΗ ΚΑΙ ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΤΩΝ ΨΗΦΙΑΚΩΝ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΩΝ ΣΤΗ ΔΙΔΑΚΤΙΚΗ ΠΡΑΞΗ (ΕΠΙΜΟΡΦΩΣΗ Β’ ΕΠΙΠΕΔΟΥ Τ.Π.Ε.)» του Επιχειρησιακού Προγράμματος «Ανάπτυξη Ανθρώπινου Δυναμικού – Εκπαίδευση και Δια Βίου Μάθηση» (ΕΠ ΑΝΑΔΕΔΒΜ), που συγχρηματοδοτείται από την Ευρωπαϊκή Ένωση (Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο, ΕΣΠΑ 2014-2020) και το Ελληνικό Δημόσιο, θα υλοποιήσει προγράμματα επιμόρφωσης εκπαιδευτικών στην ΠΡΩΤΟΒΑΘΜΙΑ εκπαίδευση.
Αντικείμενο και στόχος της συγκεκριμένης Πράξης είναι η συνέχιση και η μετεξέλιξη της ολοκληρωμένης επιμόρφωσης για την αξιοποίηση και εφαρμογή των Τ.Π.Ε στη διδακτική πράξη, η επικαιροποίηση και ο εμπλουτισμός του περιεχομένου της επιμόρφωσης, σύμφωνα με τις τρέχουσες παιδαγωγικές και τεχνολογικές εξελίξεις.
Το πρόγραμμα να παρακολουθήσουν οι εκπαιδευτικοί Νηπιαγωγείων και Δημοτικών σχολείων του Δήμου Σαρωνικού και ευρύτερης περιοχής.
Η έναρξη υλοποίησης των δύο επιμορφωτικών προγραμμάτων, τα οποία είναι διάρκειας 36 διδακτικών ωρών έκαστο και διεξάγονται εκτός σχολικού ωραρίου, προβλέπεται για τις 20 και 21 Δεκεμβρίου 2017 έως 21 και 22 Μαρτίου 2018 αντίστοιχα. (ημέρες Τετάρτη και Πέμπτη και ώρες 16:00μμ – 19:00μμ).
Θα τηρηθεί σειρά προτεραιότητας καθώς ο αριθμός συμμετεχόντων θα είναι περιορισμένος.


 

syneidisi

xtypos