Τις πρώτες ημέρες του Ιανουαρίου 2022 θα ξεκινήσουν στο Δήμο Βάρης, οι εκτενείς εργασίες υπογειοποίησης των καλωδίων και των υποσταθμών μέσης και χαμηλής τάσης μεταφοράς ηλεκτρικού ρεύματος.

Οι εργασίες είναι χωρισμένες σε δύο φάσεις και αφορούν τη δασοσκεπή περιοχή του Καβουρίου και στην ευρύτερη περιοχή της Δ.Ε. Βάρης από τον υποσταθμό του Χερώματος. Η υπογειοποίηση εντάσσεται σε πρόγραμμα της ΔΕΔΔΗΕ για αντίστοιχες εργασίες σε όλες τις δασικές και δασοσκεπείς εκτάσεις της χώρας με στόχο την πρόληψη και αποφυγή πυρκαγιών ενώ οι ταυτόχρονα επιτρέπουν τη βελτίωση του οδοφωτισμού και συμβάλλουν στην αισθητική αναβάθμιση της περιοχής. Ο Δήμος Βάρης Βούλας Βουλιαγμένης αιτήθηκε να συμπεριληφθεί στο συγκεκριμένο πρόγραμμα και είναι από τους πρώτους δήμους της χώρας που έχουν ενταχθεί.

Οι εργασίες της πρώτης φάσης που αφορά την περιοχή του Καβουρίου, χωρίζονται σε τρία μέρη και περιλαμβάνουν αναλυτικά τις ακόλουθες εργασίες:

Μέρος Α: Διαδρομή 1.070μ επί της Λ. Καβουρίου (500μ) και επί της Οδού Δημ. Λαμπράκη (570μ). Συνολικά στη διαδρομή του Α μέρους θα αποξηλωθούν 13 φωτιστικά σώματα και ιστοί και θα τοποθετηθούν 44 νέα ισχύος 60W σε ιστούς 6 μέτρων και σε απόσταση 25 μέτρα μεταξύ τους, αποκαθιστώντας μεταξύ άλλων την έλλειψη φωτισμού που υπάρχει σήμερα σε 350 μέτρα της διαδρομής.

Μέρος Β: Διαδρομή 815μ επί των Οδών Λητούς (225μ), Ζεφύρου (170μ), Αρεθούσας (75μ), Νηλέως (75μ) και Βάκχου (270μ). Θα αντικατασταθούν συνολικά 33 ιστοί οδοφωτισμού με καινούργιους.

Μέρος Γ: Διαδρομή 2.000μ επί των Οδών Ακτής (900μ), Λ. Καβουρίου (90μ), Θέσπιδος (350μ), Αρχιμήδους (420μ), Αριστοτέλους (120μ) και Ανέμων (120μ). Στη διαδρομή του μέρους Γ συνολικά αποξηλώνονται 85 φωτιστικά σώματα και ιστοί και τοποθετούνται 153 καινούργιοι.

Η Β φάση του έργου αφορά την υπογειοποίηση των καλωδίων μέσης τάσης από τον υποσταθμό της ΔΕΔΔΗΕ στο Χέρωμα Βάρης σε εύρος 13 χιλιομέτρων επί της Λεωφόρου Ευελπίδων και εντός του οικιστικού ιστού της Δ.Ε. Βάρης.
Όλες οι εργασίες έχουν προγραμματιστεί με μέριμνα προκειμένου να μην υπάρξει καμία διακοπή της ηλεκτροδότησης της περιοχής όσο είναι σε εξέλιξη.

Μπορείτε να διαβάσετε την συνέχεια για το έργο υπογειοποίησης στο site: xtypos.gr


 

ANAGGELIA GAMOY NEA 255x200

 

syneidisi

xtypos